Tomasz Kowalczyk

From Laboratory of Modeling in Biology and Medicine
Jump to: navigation, search
Ph.D., habilitation, Assistant Professor
Tomasz Kowalczyk

Contact

e-mail at ippt.pan.pl: tkowalcz
tel.: +48 22 8261280 ext. 423
room: 328

Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences
Pawińskiego 5B, 02-106 Warsaw, Poland


About me

An overview of my recent research activities is summarized in this 5-min presentation video (slides in English, talk in Polish). The outreach of my works is summarized in my ResearcherID profile. Currently I am affiliated at the neighboring Polymer Physics Laboratory.


Recent publications

 • Silva MJ, Dias YJ, Zaszczyńska A, Rojas Robles J, Abiade J, Kowalczyk T, Kołbuk D, Sajkiewicz PŁ, Yarin AL. Biocomposite-based fibrous scaffolds of natural rubber/polyhydroxybutyrate blend reinforced with 45S5 bioglass aiming at biomedical applications, Polymer Composites (accepted) CrossRef
 • Silva MJ, Dias YJ, Zaszczyńska A, Kołbuk D, Kowalczyk T, Sajkiewicz PŁ, Yarin AL. Three-phase bio-nanocomposite natural-rubber-based microfibers reinforced with cellulose nanowhiskers and 45S5 bioglass obtained by solution blow spinning, J Appl Polymer Sci (accepted) CrossRef
 • Nirwan VP, Kowalczyk T, Bar J, Buzgo M, Filová E, Fahmi A. Advances in electrospun hybrid nanofibers for biomedical applications, Nanomaterials 12(11):1829 (2022) CrossRef
 • Bar JK, Kowalczyk T, Grelewski PG, Stamnitz S, Paprocka M, Lis J, Lis-Nawara A, An S, Klimczak A. Characterization of biological properties of dental pulp stem cells grown on an electrospun poly(l-lactide-co-caprolactone) scaffold, Materials 15(5):1900 (2022) CrossRef
 • Kowalczyk T. Functional micro- and nanofibers obtained by nonwoven post-modification, Polymers 12:1087 (2020) CrossRef | PDF
 • Rokicki G, Kowalczyk T, Kaczorowski M, Sześcioczłonowe węglany cykliczne jako modyfikatory żywic epoksydowych, Polimery 63(2):90–101 (2018) CrossRef
 • Jundziłł A, Pokrywczyńska M, Adamowicz J, Kowalczyk T, Nowacki M, Bodnar M, Marszałek A, Frontczak-Baniewicz M, Mikułowski G, Kloskowski T, Gatherwright J, Drewa T. Vascularization potential of electrospun poly(L-lactide-co-caprolactone) scaffold: the impact for tissue engineering, Med Sci Monitor 23:1540–51 (2017) PubMed CrossRef
 • Adamowicz J, Pokrywczyńska M, Tworkiewicz J, Kowalczyk T, van Breda SV, Tyloch D, Kloskowski T, Bodnar M, Skopinska-Wisniewska J, Marszałek A, Frontczak-Baniewicz M, Kowalewski TA, Drewa T. New amniotic membrane based biocomposite for future application in reconstructive urology, PLOS One 11(1):e0146012 PubMed CrossRef
 • Noszczyk BH, Kowalczyk T, Łyżniak M, Zembrzycki K, Mikułowski G, Wysocki J, Kawiak J, Pojda Z. Biocompatibility of electrospun human albumin: a pilot study, Biofabrication 7(1):015011 (2015) PubMed CrossRef
 • Nakielski P, Kowalczyk T, Zembrzycki K, Kowalewski T. Experimental and numerical evaluation of drug release from nanofiber mats to brain tissue, J Biomed Mater Res B Appl Biomater 103(2):282–291 (2015; e-pub 2014) PubMed CrossRef
 • Pokrywczyńska M, Jundziłł A, Adamowicz J, Kowalczyk T, Warda K, Rasmus M, Buchholz Ł, Krzyżanowska S, Nakielski P, Chmielewski T, Bodnar M, Marszałek A, Dębski R, Frontczak-Baniewicz M, Mikułowski G, Nowacki M, Kowalewski TA, Drewa T. Is the poly(L-lactide-co-caprolactone) nanofibrous membrane suitable for urinary bladder regeneration? PLOS One 9(8):105295 (2014) PubMed CrossRef | PDF
 • Kloskowski T, Jundziłł A, Kowalczyk T, Nowacki M, Bodnar M, Marszałek A, Pokrywczyńska M, Frontczak-Baniewicz M, Kowalewski TA, Chłosta P, Drewa T. Ureter regeneration—the proper scaffold has to be defined, PLOS One 9(8):106023 (2014) PubMed CrossRef | PDF
 • Gomez-Sanchez C, Kowalczyk T, Ruiz De Eguino G, Lopez-Arraiza A, Infante A, Rodriguez CI, Kowalewski TA, Sarrionandia M, Aurrekoetxea J. Electrospinning of poly(lactic acid)/polyhedral oligomeric silsesquioxane nanocomposites and their potential in chondrogenic tissue regeneration, J Biomater Sci–Polym Ed 25(8):802–825 (2014) PubMed CrossRef
 • Rafalowska J, Sulejczak D, Chrapusta SJ, Gadamski R, Taraszewska A, Nakielski P, Kowalczyk T, Dziewulska D. Non-woven nanofiber mats – a new perspective for experimental studies of the central nervous system? Folia Neuropathol 52(4): 407-416 (2014) CrossRefPDF
 • Sulejczak D, Andrychowski J, Kowalczyk T, Nakielski P, Frontczak-Baniewicz M, Kowalewski TA. Electrospun nanofiber mat as a protector against the consequences of brain injury, Folia Neuropathol 52(1):56–69 (2014) PubMed CrossRef | PDF
 • Andrychowski J, Frontczak-Baniewicz M, Sulejczak D, Kowalczyk T, Chmielewski T, Czernicki Z, Kowalewski TA. Nanofiber nets in prevention of cicatrisation in spinal procedures. Experimental study, Folia Neuropathol 51(2):147–157 (2013) PubMed CrossRef
 • Kloskowski T, Kowalczyk T, Nowacki M, Drewa T. Tissue engineering and ureter regeneration, is it possible? Int J Artif Organs 36(6):392–405 (2013) PubMed CrossRef
 • Blim A, Kowalczyk T. Dynamic lattice liquid (DLL) model in computer simulation of the structure and dynamics of polymer condensed systems, e-Polymers 079:1–11 (2012) PDF
 • Fryczkowski R, Kowalczyk T. Nanofibres from polianiline/polihydroxybutyrate blends, Synthetic Met 159:2266–2268 (2009) CrossRef
 • Bretcanu O, Misra SK, Yunos DM, Boccaccini AR, Roy I, Kowalczyk T, Błoński S, Kowalewski TA. Electrospun nanofibrous biodegradable polyester coatings on Bioglass-based glass-ceramics for tissue engineering, Mater Chem Phys 118:420–426 (2009) CrossRef
 • Kowalczyk T, Nowicka A, Elbaum D, Kowalewski TA. Electrospinning of bovine serum albumin. Optimization and the use for production of biosensors, Biomacromolecules 9:2087–2090 (2008) PubMed CrossRef


Patents

 • Kowalczyk T, Noszczyk BH. Sposób wytwarzania elektroprzędzonych materiałów zawierających natywne białko albuminy, mata otrzymana tym sposobem oraz jej zastosowanie, zwłaszcza jako materiałów opatrunkowych. [Method of obtaining electrospun materials containing native albumin, a mat obtained using the method, and its application, especially as dressings.].
  Polish Patent Office, PL 238 231 B1 (2021)
 • Andrychowski J, Frontczak-Baniewicz MM, Czernicki ZM, Gołąbek-Sulejczak DA, Kowalczyk T, Kowalewski TA. Zastosowanie polimerowej siatki izolacyjnej z nanowłókien polimerowych do zapobiegania bliznowaceniu po zabiegu neurochirurgicznym. [Application of an polymer meshwork-based on polymer nanofibers to prevent scarring after a neurosurgical procedure].
  Polish Patent Office, PL 226 479 B1 (2017)
 • Andrychowski J, Frontczak-Baniewicz MM, Czernicki ZM, Gołąbek-Sulejczak DA, Kowalczyk T, Kowalewski TA, Nakielski P. Zastosowanie siatki izolacyjnej z nanowłókien polimerowych wykonanej w technologii elektroprzędzenia do wytwarzania opatrunków neuroprotekcyjnych do stosowania w zapobieganiu pourazowym zmianom w mózgu. [Application of an insulating nanofiber-based meshwork obtained through electrospinning for neuroprotective dressings used for post-traumatic brain injury prevention].
  Polish Patent Office, PL 225 858 B1 (2017)
 • Kowalewski TA, Lamparska D, Zembrzycki K, Kowalczyk T. Sposób wytwarzania mat z nanowłókien. [A method of obtaining nanofibre mats].
  Polish Patent Office, PL 222 733 B1 (2016)