Patents

From Laboratory of Modeling in Biology and Medicine
Jump to: navigation, search
  • Andrychowski J, Frontczak-Baniewicz MM, Czernicki ZM, Gołąbek-Sulejczak DA, Kowalczyk T, Kowalewski TA. Zastosowanie siatki izolacyjnej z nanowłókien polimerowych wykonanej w technologii elektroprzędzenia do wytwarzania opatrunków neuroprotekcyjnych do stosowania w zapobieganiu pourazowym zmianom w mózgu. [Application of an insulating nanofiber-based meshwork obtained through electrospinning for neuroprotective dressings used for post-traumatic brain injury prevention]. Polish Patent Office, PL 225 858 B1 (2017)
  • Kowalewski TA, Lamparska D, Zembrzycki K, Kowalczyk T. Sposób wytwarzania mat z nanowłókien [A method of obtaining nanofibre mats]. Polish Patent Office, PL 222 733 B1 (2016)