Patents

From Laboratory of Modeling in Biology and Medicine
Revision as of 13:14, 21 December 2018 by Redaktor (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
  • Andrychowski J, Frontczak-Baniewicz MM, Czernicki ZM, Gołąbek-Sulejczak DA, Kowalczyk T, Kowalewski TA. Zastosowanie polimerowej siatki izolacyjnej z nanowłókien polimerowych do zapobiegania bliznowaceniu po zabiegu neurochirurgicznym. [Application of an polymer meshwork-based on polymer nanofibers to prevent scarring after a neurosurgical procedure].
    Polish Patent Office, PL 226 479 B1 (2017)
  • Andrychowski J, Frontczak-Baniewicz MM, Czernicki ZM, Gołąbek-Sulejczak DA, Kowalczyk T, Kowalewski TA, Nakielski P. Zastosowanie siatki izolacyjnej z nanowłókien polimerowych wykonanej w technologii elektroprzędzenia do wytwarzania opatrunków neuroprotekcyjnych do stosowania w zapobieganiu pourazowym zmianom w mózgu. [Application of an insulating nanofiber-based meshwork obtained through electrospinning for neuroprotective dressings used for post-traumatic brain injury prevention].
    Polish Patent Office, PL 225 858 B1 (2017)
  • Kowalewski TA, Lamparska D, Zembrzycki K, Kowalczyk T. Sposób wytwarzania mat z nanowłókien. [A method of obtaining nanofibre mats].
    Polish Patent Office, PL 222 733 B1 (2016)