Patents

From Laboratory of Modeling in Biology and Medicine
Revision as of 18:01, 2 March 2023 by Redaktor (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Granted patents

 • Pierini F, Nakielski P, Rinoldi C, Pawłowska S, Ding B, Li X, Si Y. Nanoplatforma dostarczania leków na żądanie, sposób jej wytwarzania oraz zastosowanie. [A nanoplatform for on-demand drug delivery, a method of its fabrication, and appliacations].
  Polish Patent Office, 435749 (2022)
 • Andrychowski J, Frontczak-Baniewicz MM, Czernicki ZM, Gołąbek-Sulejczak DA, Kowalczyk T, Kowalewski TA. Zastosowanie polimerowej siatki izolacyjnej z nanowłókien polimerowych do zapobiegania bliznowaceniu po zabiegu neurochirurgicznym. [Application of an polymer meshwork-based on polymer nanofibers to prevent scarring after a neurosurgical procedure].
  Polish Patent Office, PL 226 479 B1 (2017)
 • Andrychowski J, Frontczak-Baniewicz MM, Czernicki ZM, Gołąbek-Sulejczak DA, Kowalczyk T, Kowalewski TA, Nakielski P. Zastosowanie siatki izolacyjnej z nanowłókien polimerowych wykonanej w technologii elektroprzędzenia do wytwarzania opatrunków neuroprotekcyjnych do stosowania w zapobieganiu pourazowym zmianom w mózgu. [Application of an insulating nanofiber-based meshwork obtained through electrospinning for neuroprotective dressings used for post-traumatic brain injury prevention].
  Polish Patent Office, PL 225 858 B1 (2017)
 • Kowalewski TA, Lamparska D, Zembrzycki K, Kowalczyk T. Sposób wytwarzania mat z nanowłókien. [A method of obtaining nanofibre mats].
  Polish Patent Office, PL 222 733 B1 (2016)


Filled applications

 • Nakielski P, Pawłowska S, Pruchniewski M, Urbanek-Świderska O, Pierini F. Sposób otrzymywania wstrzykiwalnego biokompatybilnego nośnika leków, komórek lub ich kombinacji, w postaci mikrorusztowań, kompozycja do podawania przez wstrzykiwanie zawierająca wspomniane nośniki oraz jej zastosowanie. [A method for obtaining injectable biocompatible drug delivery vehicles, cell carriers or combinations thereof, in the form of microscaffolds, an injectable composition containing said vehicles, and its applications.]
 • Pierini F, Zembrzycki K, Pawłowska S, Nakielski P, Nowak M. System detekcji bazujący na świetle wstecznie odbitym do ogniskowania wiązki w szczypcach optycznych oraz sposób zwiększenia precyzji pomiaru położenia obiektu wewnątrz szczypiec optycznych.