Sławomir Błoński

From Laboratory of Modeling in Biology and Medicine
Jump to: navigation, search
Ph.D., Assistant Professor
Sławomir Błoński

Contact

e-mail at ippt.pan.pl: sblonski
tel.: +48 22 8261280 ext. 413
room: 312

Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences
Pawińskiego 5B, 02-106 Warsaw, Poland


Publications

 • Jetka T, Winarski T, Nienałtowski , Błoński S, Komorowski M. Information-theoretic analysis of multivariate single-cell signaling responses using SLEMI (submitted) arXiv
 • Czerkies M, Korwek Z, Prus W, Kochańczyk M, Jaruszewicz-Błońska J, Tudelska K, Błoński S, Kimmel M, Brasier AR, Lipniacki T. Cell fate in antiviral response arises in the crosstalk of IRF, NF-κB and JAK/STAT pathways, Nat Commun 9:493 (2018) PubMed CrossRef | PDF SuppInfo-PDF SuppData SuppMovies SuppCode
 • Zaremba D, Błoński S, Jachimek M, Marijnissen MJ, Jakieła S, Korczyk PM. Investigations of modular microfluidic geometries for passive manipulations on droplets, Bull Polish Acad Sci–Tech Sci 66(2):139–149 (2018) CrossRef
 • Małolepszy A, Błonski S, Chrzanowska-Giżyńska J, Wojasiński M, Płocinski T, Stobinski L, Szymanski Z. Fluorescent carbon and graphene oxide nanoparticles synthesized by the laser ablation in liquid, Appl Phys A–Mater Sci Process 124:282 (2018) CrossRef
 • Jarecki L, Błoński S, Zachara Z. Modeling of pneumatic melt drawing of poly-L-lactide fibers in the Laval nozzle, Ind Eng Chem Res (2015) 54(43):10796–10810 CrossRef
 • Blim A, Jarecki L, Błoński S. Modeling of pneumatic melt drawing of polypropylene super-thin fibers in the Laval nozzle, Bull Pol Acad Sci–Tech Sci 62(1):43–54 (2014) CrossRef | PDF
 • Węgrzyn J, Samborski A, Reissig L, Korczyk PM, Błoński S, Garstecki P. Microfluidic architectures for efficient generation of chemistry gradations in droplets, Microfluid Nanofluid 14(1-2):235–245 (2013, e-pub 2012) CrossRef | PDF
 • Jarecki L, Błoński S, Blim A, Zachara A. Modeling of Pneumatic Melt Spinning Processes, J Appl Polym Sci 125(6):4402–4415 (2012) CrossRef
 • Błoński S, Domagalski P, Dziubiński M, Kowalewski TA. Hydrodynamically modified seeding for micro-PIV, Arch Mech 63:163–182 (2011) PDF
 • Jarecki L, Błoński S, Zachara A, Blim A. Computer modeling of pneumatic formation of superthin fibres, Comp Meth Mat Sci 11(1):74–80 (2011)
 • Szumbarski J, Błoński S. Destabilization of laminar flow in a rectangular channel by transversely-oriented wall corrugation, Arch Mech 63(4):393–428 (2011) PDF
 • Bretcanu O, Misra SK, Yunos DM, Boccaccini AR, Roy I, Kowalczyk T, Błoński S, Kowalewski TA. Electrospun nanofibrous biodegradable polyester coatings on Bioglass-based glass-ceramics for tissue engineering, Mater Chem Phys 118:420–426 (2009) CrossRef
 • Kowalewski TA, Błoński S, Korczyk P. Eksperymentalna analiza przepływów w skali mikro i nano [Experimental analysis of micro- and nanoscale flows], in Wybrane zagadnienia przepływów i wymiany ciepła, Oficyna Wyd. Polit. Warsz. 6:127–149 (2008)
 • Licznar P, Łomotowski J, Błoński S, Ciach GJ. Microprocessor Field Impactometer Calibration: Do We Measure Drops Momentum or Their Kinetic Energy?, J Atmos Ocean Tech 25:742–753 (2008) CrossRef
 • Błoński S, Korczyk PM, Kowalewski TA. Analysis of turbulence in a micro-channel emulsifier, Int J Therm Sci 46:1126–1141 (2007) CrossRef
 • Błoński S, Kowalewski TA. PIV analysis of turbulent flow in a micro-channel, J Theor Appl Mech 45:489–503 (2007) PDF
 • Sielamowicz I, Błoński S, Kowalewski TA Digital Particle Image Velocimetry (DPIV) technique in measurements of granular material flows, Part 2 of 3 – converging hoppers, Chem Eng Sci 61(16):5307-5317 (2006) CrossRef
 • Kowalewski TA, Blonski S, Barral S. Experiments and modelling of electrospinning process, B Pol Acad Sci-Tech 53:385–394 (2005) PDF
 • Sielamowicz I, Błoński S, Kowalewski TA. Optical technique DPIV in measurements of granular material flows, Part 1 of 3 - plane hoppers, Chem Eng Sci 60(2):589–598 (2005) CrossRef
 • Sielamowicz I, Kowalewski TA, Błoński S. Central and Eccentric Granular Material Flows in Bins/Hoppers Registered by Optical Technique DPIV, Acta Agrophysica 4(2):519–531 (2004)